Ten, kto ma zdrowie, ma nadzieję,
a kto ma nadzieję, ma wszystko.
(Arabskie przysłowie)Porozmawiaj z ekspertem:
+48 605 113 067


Medyczny Eksperyment Leczniczy

Celem medycznego eksperymentu leczniczego lub badania obserwacyjnego jest nie tylko odniesienie korzyści terapeutycznej
przez jego uczestnika, ale także monitorowanie wyników podczas stosowania u niego dopuszczonych odpowiednimi regulacjami procedur i produktów. Natomiast badanie kliniczne ma na celu poznanie działania leku lub procedury by potencjalnie pomóc pacjentom w przyszłości.


Zespół medyczno-badawczy Life Institute zajmuje się terapią komórkami macierzystymi i medycznymi eksperymentami leczniczymi od 2011 roku.

Kierowany przez dr Roberta Śmigielskiego i dr Daniela Kopko i we współpracy z bioinżynierami z PBKM (Polskim Bankiem Komórek Macierzystych), wypracował jako jeden z pierwszych w Europie protokoły dla Produktu Leczniczego Terapii Zaawansowanej, stosując czyste mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) pochodzące z własnej tkanki tłuszczowej pacjenta (autogeniczne) lub ze sznura pępowinowego (Galarety Whartona) dawcy (allogeniczne), izolując je i namnażając dla celów terapeutycznych. Produkty Lecznicze Terapii Zaawansowanych mogą być stosowane wyłącznie przez instytucje medyczne, które mają zezwolenie komisji bioetycznej. Taką instytucją jest Life Institute.

Laboratorium Partnerskie

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) jest największym bankiem komórek macierzystych w Europie. Jego bioinżynieryjne i farmaceutyczne laboratorium mieści się w Warszawie.

PBKM stosuje najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa oraz rygorystycznie przestrzega procedur testowania pod nadzorem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF).


Uczestnictwo w eksperymencie medycznym

Projekt jest realizowany przez Life Institute przy wsparciu PBKM, według najnowszej wiedzy z dziedziny bio-regeneracji i praktyk ortopedycznych. Innowacyjny protokół, który stosujemy pozwala zapewnić naszym pacjentom maksymalne bezpieczeństwo i oczekiwany efekt terapeutyczny.

Gwarantem powyższego są:

• Zespół medyczny z ponad 10-letnim doświadczeniem w stosowaniu terapii bio-regeneracyjnych.

• Protokół ATMP, który zapewnia dobrze scharakteryzowane komórki macierzyste i określa ilość mezenchymalnych komórek macierzystych potrzebnych do pojedynczego podania.

• Proces, który w całości odbywa się pod ścisłą kontrolą i nadzorem PBKM, Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) i Komisji Bioetycznej.

• Program, w skład którego wchodzą konsultacje medyczne, diagnostyka obrazowa (rezonans magnetyczny), regularne ocena markerów zdrowia i przeprowadzenie samej terapii pod kontrolą USG..

Pomimo najwyższej jakości usług i stosowanych standardów bezpieczeństwa, koszt terapii pozostaje jednym z najniższych na świecie.


By dowiedzieć się więcej o możliwości uczestniczenia w medycznym eksperymencie i zakwalifikowania się do terapii komórkami macierzystymi