Tak powinno się leczyć


Porozmawiaj z ekspertem:

+48 605 113 067


Holistyczne podejście do medycyny


Misją Life Institute jest poprawa jakości życia pacjentów. Wynika ona z głębokiego przekonania, że można i należy leczyć inaczej.

Dzięki holistycznemu i kompleksowemu podejściu do zdrowia i kondycji naszych pacjentów, jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek pewni, że zespołowe podejmowanie decyzji (konsylium), dotyczące opieki medycznej jest nie tylko najlepszą, ale jedyną drogą prowadzącą do sukcesu terapeutycznego. Nasz zespół specjalistów współpracuję ze sobą, aby zapewnić ci najlepszą diagnostykę, plan leczenia i opiekę.


Multidyscypinarny zespół lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów Life Institute dokłada wszelkich starań, by korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia wspierać wysokiej klasy specjalistów z dziedziny ortopedii i zapewnić ci kompleksową opiekę, którą cechują:

Profilaktyka
- Koncentrujemy się na zapobiegawczych działaniach prozdrowotnych i odnowie biologicznej

Holizm
– Przyjmujemy podejście całościowe, ponieważ postawienie diagnozy nie zawsze jest oczywiste; znajdujemy pierwotna przyczynę i łączymy elementy układanki.

Personalizacja
– Naszym celem jest aby każdy pacjent posiadał zindywidualizowany plan opieki, dopasowany do jego stanu zdrowia i kondycji.

Innowacyjność
– Wszyscy członkowie naszego zespołu biorą udział w badaniach medycznych i ustawicznie się kształcą, aby móc zapewnić pacjentom, nie tylko znane, ale także nowatorskie rozwiązania.

Nieinwazyjność
– Jesteśmy głęboko przekonani do stosowania w medycynie regeneracyjnej najnowszych małoinwazyjnych i nieinwazyjnych procedur terapeutycznych.


Ból w stawach może być bardziej związany z tym co jesz, aniżeli ze strukturalnymi problemami chrząstek lub ścięgien, co może wymagać dalszych konsultacji i leczenia nie przez ortopedę, a np. przez specjalistę ds. żywienia.

Na Pacjenta nie patrzymy jedynie przez pryzmat ortopedii. Każdy przypadek rozpatrujemy wspólnie, jako Interdyscyplinarny zespół ekspertów wiodących w swoich dziedzinach.

Proces rozpoczyna się od zebrania szczegółowego wywiadu medycznego, analizy dotychczasowych badań oraz oceny aktualnego stanu zdrowia. Mając te podstawowe informacje możemy zlecić badania uzupełniające, pozwalające na postawienie trafnej diagnozy, i wspólnymi siłami zaproponować dedykowany plan leczenia oraz fizjoterapii.

Zgodnie z naszą filozofią kluczowe jest zrozumienie przyczyny problemu i zaproponowanie skutecznych rozwiązań dających długofalowy efekt, a nie jedynie doraźna pomoc.

Poznaj nasz cały zespół specjalistów współpracujących ze sobą, aby zapewnić ci holistyczną odnowę biologiczną i zdrowotną. – Nasz zespół