Life, Twój zaufany partner w opiece zdrowotnej.

Od leczenia przeziębień, po zaawansowane
procedury medyczne. Oferujemy wysoki poziom
opieki zdrowotnej, jaką Lekarze i Pacjenci chcieliby
uznać za powszechny standard.Porozmawiaj z ekspertem:

+48 605 113 067


Life Institute rozpoczął działalność w Warszawie w 2018 roku, tworząc swój zespół z ekspertów medycznych i lifestylowych,
mających wieloletnie doświadczenie w medycynie regeneracyjnej i sportowej.


Pomożemy Ci poprawić jakość życia, abyś mógł żyć dłużej młodo.

Łączymy najnowocześniejsze osiągniecia medycyny z tradycyjnymi metodami leczenia i profilaktyki.
Zapewniamy atmosferę wzbudzającą poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Podchodzimy do naszych Pacjentów holistycznie, dbając zarówno o ciało jak i umysł.


Medycyna regeneracyjna to ciągle rozwijająca się dziedzina, która zajmuje się leczeniem schorzeń poprzez wspomaganie procesów odpowiadających za samonaprawę chorych komórek, tkanek oraz narządów.

Nasze korzenie to Sport i Medycyna Regeneracyjna

Nasi ortopedzi wdrożyli do opieki nad pacjentami zasady i terapie medycyny regeneracyjnej, poznane na przestrzeni wielu lat pracy z elitą sportowców.

Umożliwili im osiągnąć i utrzymać wyniki na najwyższym medalowym poziomie przez zastosowanie, innowacyjnych, autorskich i bezpiecznych protokołów regeneracyjnych.

Nasz zespół ekspertów, kierowany przez dr n. med. Roberta Śmigielskiego ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w stosowaniu
zaawansowanych protokołów bio-regeneracyjnych, terapii komórkami macierzystymi oraz w leczeniu z zastosowaniem płytkopochodnych czynników wzrostu

Zaawansowana Terapia Komórkami Macierzystymi

Zastosowanie allogenicznych (dawcy) i autogenicznych (własnych, pobranych z tkanki tłuszczowej), mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu chorób degeneracyjnych.

Terapie z zastosowaniem płytkopochodnych czynników wzrostu (z ang. PDGF Platelet Derived Growth Factors):

Podawanie płytkopochodnych czynników wzrostu - wyizolowanych z krwi pacjenta, wspomaga proces gojenia zarówno po zabiegach operacyjnych jak i w toku leczenia zachowawczego po doznanym urazie lub w przebiegu choroby przewlekłej.

Wzrost liczby przypadków przewlekłych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego pojawiających się w następstwie problemów ze stawami, więzadłami i mięśniami nie jest już tylko wynikiem procesu starzenia się, gdyż coraz więcej osób w każdym wieku uskarża się na przewlekłe dolegliwości.

 

W Life Institute zajmujemy się istotą przyczyny bólu i dolegliwości.

Naturalnym procesom związanym zarówno z chorobami przewlekłymi jak i procesami starzenia można przeciwdziałać:

  • pomagając organizmowi cofnąć i zahamować objawy,
  • opóźniając pojawienie się choroby.

Komórki macierzyste odgrywają istotną rolę we wzroście i rozwoju organizmu oraz procesie naprawy po urazie.

Life Institute specjalizuje się w nowatorskich terapiach komórkami macierzystymi z zastosowaniem multipotencjalnych mezenchymalnych komórek zrębu (ang. MMSCs multipotent mesenchymal stromal cells) pozyskiwanych z komórek własnych pacjenta (autogenicznych) oraz komórek dawcy (allogenicznych).

W terapii komórkami macierzystymi stosujemy przygotowywane w warunkach laboratoryjnych Produkty Lecznicze Terapii Zaawansowanych (z ang. Advanced Therapy Medicinal Product).


 

Produkty Lecznicze Terapii Zaawansowanych (ATMP)
to leki stosowane u ludzi wytwarzane są na bazie genów, komórek lub tkanek.

 

Terapia Komórkowa
to przeszczep komórek w celu zastąpienia lub naprawy uszkodzonej tkanki.

 

Wyizolowane, namnożone, i przechowywane w stanie zamrożenia komórki macierzyste są następnie podawane pacjentowi przez wkłucie miejscowe. Celem terapii komórkowej jest uzyskanie długotrwałej poprawy w przewlekłych stanach chorobowych, bez stosowania skomplikowanych i inwazyjnych zabiegów chirurgicznych. Leczymy wiele różnych schorzeń manifestujących się bólem i/lub wynikających z uszkodzenia stawu, będących następstwem urazu lub przewlekłej choroby jak np. zapalenie stawów w obrębie:

• stawu skokowego,
• stawu kolanowego,
• kręgosłupa,
• stawu łokciowego,
• stawu ramiennego,
• strefy uszkodzenia lub zwyrodnienia ścięgien i mięśni oraz więzadeł.

Nasi pacjenci podlegają rygorystycznemu procesowi kwalifikacji, której celem jest optymalizacja skuteczności zastosowanej terapii komórkami macierzystymi.


Przed terapią:

Przeprowadzamy wstępną kwalifikację pod kątem schorzenia, którym mamy się zajmować, oraz pełne badanie kliniczne i testy laboratoryjne

Po terapii:

Nasze holistyczne i integracyjne podejście łączy terapię komórkową z leczeniem regeneracyjnym, którego istotą jest rehabilitacja oraz terapia dietą wieloskładnikowymi odżywkami w celu optymalizacji rezultatów.

Zespół Life to:

Lekarze Specjaliści
w zakresie:

Andrologii / Urologii
Chirurgii Naczyniowej
Chorób Wewnętrznych
Diagnostyki Obrazowej
Dermatologii
Diabetologii
Endokrynologii
Fizjoterapii
Genetyki

 


Ortopedii i Medycyny Sportowej
Kardiologii
Neurologii
Pediatrii
Psychiatrii
Psychiatrii Sportowej
Psychologii
Psychologii Dziecięcej
Psychologii Sportowej

Nasz interdyscyplinarny zespół specjalistów w zakresie medycyny i stylu życia zapewnia profesjonalny przebieg kompleksowej diagnostyki oraz realizację usług medycznych i coachingowych na najwyższym poziomie.

Leczenie na każdym etapie prowadzone jest przez odpowiednio wyszkolonych specjalistów przy użyciu najwyższej jakości produktów i technologii, jakie są dostępne, stosowanych z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i jakości, przy wsparciu wysoko wykwalifikowanego zespołu, stawiającego pacjenta w centrum troski i uwagi.

Zapewniamy kompleksową opiekę medyczną i odnowę
biologiczną w przyjaznym otoczeniu.

www.lifeinstitute.pl