Spersonalizowana medycyna regeneracyjna …
inwestowanie w przyszłość na przyszłość.Porozmawiaj z ekspertem:

+48 605 113 067


Im młodsze komórki, tym większa jest ich zdolność do podziału i różnicowania.

Dorosłe komórki macierzyste starzeją się wraz z tobą poprzez degenerację i ich zniszczenie, co wpływa na ogólny stan zdrowia i długość życia. Starzenie jest rezultatem zmian w strukturze komórek, wywołanych procesami zachodzącymi w ich wnętrzu oraz czynników zewnętrznych, wynikających z naszego stylu życia. Mogą przyczyniać się do tego toksyny pochodzące z pożywienia, nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne lub stres.


Bioprezerwacja zwana również krioprezerwacją lub coraz częściej bankowaniem komórek macierzystych polega na konserwowaniu komórek i tkanek poprzez ich zamrożenie.

Bioprezerwacja zwalnia metabolizm komórkowy do stanu, w którym żadne dalsze reakcje biochemiczne nie są możliwe. Komórki są poddawane kontrolowanemu procesowi zamrażania do ok. -190*C.

Zamrożona zawiesina komórek jest następnie przenoszona do ciekłego azotu i przechowywana w ekstremalnie niskich temperaturach.

Proces ten czasowo zatrzymuje metabolizm komórkowy poprzez zamrożenie wody w komórce lub przez jej przesączenie na zewnątrz komórki w procesie osmozy.

Wraz z rozwojem medycyny, rośnie zrozumienie i popularność terapii komórkami macierzystymi.


Pomysł przechowywania zdrowych (młodszych) komórek macierzystych z myślą o wykorzystaniu w przyszłości opiera się na następujących przesłankach:

 

Nigdy nie będziesz tak młody jak dziś. Dlatego zamrażanie komórek w młodości i konserwowanie ich gdy jesteś jeszcze w pełni zdrowia, jest często nazywane „bio-ubezpieczeniem”, które może ci pomóc zadbać o zdrowie w przyszłości.

 

Komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej (Ad-MSC) znajdują swoje zastosowanie nie tylko w ortopedii regeneracyjnej (mięśniowo-szkieletowej), na której koncentrujemy się w Life Institute. ale także w wielu innych dziedzinach medycyny takich jak:

  • medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna
  • choroby autoimmunologiczne
  • choroby serca
  • powikłania cukrzycy
  • choroby układu pokarmowego
  • zaburzenia hematologiczne i immunologiczne
  • choroby płuc i powikłania w przebiegu COVID-19 w oparciu o najnowsze badania nad skutecznością zastosowania komórek MSC w ich leczeniu
  • choroby neurodegeneracyjne
  • choroby oraz zaburzenia układu moczowego

Przeprowadzono i nadal prowadzi się tysiące badań klinicznych i eksperymentów medycznych na całym świecie i we wszystkich dziedzinach lecznictwa, w nadziei, że komórki macierzyste przekształcą medycynę na zawsze.


Naszym partnerem jest Polski Bank Komórek Macierzystych (PKMB) , który jest europejskim liderem w przechowywaniu komórek. We współpracy z nim oferujemy możliwość bankowania mezenchymalnych komórek macierzystych zrębu pozyskanych z tkanki tłuszczowej (z ang. adMSC) do późniejszego zastosowania.

PKMB dysponuje największymi i najnowocześniejszymi laboratoriami. Posiada wszystkie wymagane krajowe i europejskie certyfikaty BHP oraz akredytacje. Przestrzega najwyższych krajowych i ogólnoświatowych norm ochrony i bezpieczeństwa oraz pozostaje w bliskiej współpracy z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.

Life Institute i PBKM współpracują w zakresie zbierania, przetwarzania, oczyszczania, pobieranie, namnażania oraz magazynowania komórek macierzystych w odpowiednich i poddawanych stałej kontroli warunkach.

Zabezpieczanie komórek macierzystych do użycia w przyszłości w ramach terapii i protokołów medycyny regeneracyjnej.

Istnieje możliwość przechowywania dwóch typów komórek macierzystych:
- Komórek pochodzących z frakcji podporowo-naczyniowej tkanki tłuszczowej (ang. SVF - Stromal Vascular Fraction)
- Mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC).
Komórki typu MSC mogą być poddane dalszej obróbce w celu uzyskania Produktu Leczniczego Terapii Zaawansowanej (ang. ATMP - Advanced Therapy Medicinal Product)


 
Proces bankowania komórek macierzystych jest prowadzony i monitorowany z zachowaniem najbardziej rygorystycznych standardów jakości..

Frakcja Zrębu Naczyniowego (ang.SVF – Stromal Vascular Fraction):

to ekstrakt komórkowy pochodzący z tkanki tłuszczowej; mieszanina komórek odpowiedzialnych za gojenie się tkanek i ich regenerację, składająca się między innymi z mezenchymalnych komórek macierzystych, makrofagów, komórek mięśni gładkich i macierzy pozakomórkowej

Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC):

to dorosłe komórki macierzyste, pobierane z tkanki tłuszczowej, odpowiedzialne za regenerację i naprawę chorych lub uszkodzonych tkanek poprzez regulację odpowiedzi zapalnej, procesu włóknienia i przebudowy tkanki.


 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat bankowania komórek macierzystych: