Pytania często nam zadawane

Porozmawiaj z ekspertem:

+48 605 113 067


KWALIFIKACJA - Jak mogę się dowiedzieć czy kwalifikuję się do terapii komórkami macierzystymi?

• Zostaniesz poddany badaniu fizykalnemu, diagnostyce obrazowej i sprawdzeniu ogólnego stanu zdrowia, aby ocenić twoją kondycję i zdecydować czy kwalifikujesz się do terapii.

• Lekarz omówi z tobą wyniki twoich badań pod kątem wdrożenia leczenia komórkami macierzystymi oraz zadecyduje o doborze najwłaściwszej dla ciebie terapii: z zastosowaniem komórek autogenicznych (własnych) lub allogenicznych (dawcy).


SPECJALIZACJA – jakiej specjalizacji jest twój lekarz?

• Zespół medyczny Life Institute składa się ortopedów, radiologów i diagnostów z wieloletnim doświadczeniem w chirurgii, interwencyjnym leczeniu bólu, medycynie sportowej i iniekcjach dostawowych pod kontrolą USG

Nie wszyscy pacjenci reagują na terapię komórkami macierzystymi. Wyniki leczenia mogą być różne, zależne od czynników takich jak wiek, ogólny stan zdrowia, styl życia, itp. Każdy pacjent wymaga przeprowadzenia indywidualnej oceny pod kątem możliwości zastosowania terapii komórkami macierzystymi.