W najbliższym stuleciu komórki macierzyste będę wytyczać
nowe kierunki rozwoju w medycynie.Porozmawiaj z ekspertem:

+48 605 113 067


Nasz potencjał regeneracyjny maleje wraz z wiekiem. Bardzo niewiele tkanek narządów ma zdolność naturalnej regeneracji
po przebytym urazie bądź chorobie.

Komórki macierzyste są cegiełkami, z których składa się ludzki organizm. Stanowią bazę dla naszej krwi, skóry i narządów. W ciągu całego naszego życia to one zastępują zniszczone tkanki i komórki, które tracimy każdego dnia. Niestety ich rezerwy maleją z wiekiem, a tym samym zdolność naszego organizmu do samonaprawy zwalnia, ponieważ niewystarczająca liczba komórek macierzystych dociera do uszkodzonych obszarów, by dokonać ich naprawy.

Terapia komórkami macierzystymi jest innowacyjną i bezpieczną metodą leczenia z wykorzystaniem komórek obecnych w naszym organizmie oraz naturalnych procesów samoleczenia niektórych schorzeń degeneracyjnych, redukowania odczynów zapalnych oraz przyspieszania i stymulowania procesu zdrowienia.


Komórki macierzyste mają dwie kluczowe właściwości:

W Life Institute podajemy dorosłe komórki macierzyste, a nie embrionalne.

Embrionalne komórki macierzyste pochodzą z embrionów, które mają 3-5 dni i żyją jedynie w najwcześniejszych fazach rozwoju organizmu. Ich użycie wiąże się z kwestiami natury etycznej, ponieważ są pobierane głównie ze zniszczonych zarodków ludzkich pozostałych po zapłodnieniu in-vitro.

Pomimo, że dorosłe komórki macierzyste mają mniejszy potencjał niż embrionalne, są łatwiejsze do zastosowania ponieważ w każdym z nas znajdują się ich duży zapas. Występują licznie w wielu tkankach i narządach: tkance tłuszczowej, szpiku kostnym, naczyniach krwionośnych, mięśniach szkieletowych, skórze, zębach, sercu, jelicie, wątrobie, mózgu i wielu innych.

KOMÓRKI MEZENCHYMALNE (MSC)

Mezynchemalne komórki macierzyste (z ang. MSC mesenchymal stem cells) są dorosłymi komórkami macierzystymi, które występują w całym organizmie m.in. tkance tłuszczowej, pępowinie (galareta Whartona), szpiku kostnym, płynie owodniowym.

Znajdują zastosowanie w terapii komórkami macierzystymi ponieważ mają zdolność samoodnowy i różnicowania się w odmienne typy komórek takie jak:

  • Adipocyty – komórki specjalizujące się w Magazynowaniu energii w postaci tłuszczu
  • Chondrocyty – komórki występujące w zdrowej chrząstce
  • Osteoblasty – komórki tworzące kość
  • Tenocyty – komórki uczestniczące w procesie gojenia, odpowiedzialne za utrzymanie zewnątrzkomórkowej macierzy i kolagenu.

Chore komórki są zastępowane zdrowymi. Można zaprogramować odpowiednie różnicowanie komórek MMSC przez umieszczenie ich w docelowym organie/tkance. Celem jest regeneracja i naprawa chorych lub uszkodzonych tkanek poprzez regulację odpowiedzi zapalnej, procesu włóknienia i przebudowy tkanki.

Komórki MMSC są biologicznie kompatybilne, więc nie ma ryzyka ich odrzucenia przez organizm.

 

 
 

W Life Institute korzystamy z dwóch źródeł mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC):

Komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej; komórki autogeniczne (własne) (Ad-MSC)

Kluczową zaletą mezenchymalnych komórek macierzystych z własnej tkanki tłuszczowej pacjenta (w przeciwieństwie do pobieranych np. ze szpiku kostnego) jest to, że mogą być z łatwością i wielokrotnie pobierane, izolowane i namnażane..

Charakteryzuje je stabilny wzrost i mogą być pobierane przy użyciu małoinwazyjnych technik z niskim ryzykiem powikłań w postaci uszkodzenia lub śmierci komórek.

Pobierane są z ciała pacjenta, więc nie ma niebezpieczeństwa transmisji choroby lub reakcji alergicznej. Nie ma również ryzyka wywołania raka, gdyż komórki z tkanki tłuszczowej są komórkami dorosłymi.

 

 
 

Galareta Whartona; komórki allogeniczne dawcy (ang. WJ-MSC)

Przez sznur pępowinowy przebiega jedna żyła i dwie tętnice. Te ważne naczynia krwionośne osłania i chroni lepka, galaretowata substancja zwana Galaretą Whartona, którą pokrywa błona zwana owodnią.

Komórki WJ-MSC mają właściwości immunomodulacyjne wykorzystujące zarówno wrodzoną jak i nabytą zdolność odpowiedzi immunologicznej. Mają one także duże zdolności proliferacyjne (do tworzenia kopii samych siebie) oraz różnicowania przekształcając się w dojrzałe typy komórek. Sposób ich pozyskiwania pozwala uniknąć prawnych i etycznych wątpliwości.

Są one bogatym źródłem dorosłych komórek, które mogą być stosowane np. u starszych pacjentów, których autogeniczne (własne) komórki mają ograniczoną skuteczność terapeutyczną, głównie w wyniku procesu starzenia.

Immunomdulacyjny

Zdolny do modyfikowania lub regulowania jednej bądź więcej funkcji odpornościowych

Jak działa terapia komórkami macierzystymi?

W stawach i większości tkanek organizmu znajdują się komórki macierzyste odpowiedzialne za kondycję danego narządu. Z wiekiem liczba komórek macierzystych maleje, a proces degeneracji nasila się i organizm traci zdolność do samoleczenia.

Odbudowując liczebność komórek, terapia komórkami macierzystymi stymuluje naprawę niesprawnych, uszkodzonych i zniszczonych tkanek, wykorzystując zdrowe komórki macierzyste do odzyskania przez organizm zdolności do samoleczenia.

W przeciwieństwie do leków, które są produkowane i testowane masowo, leczenie komórkami macierzystymi jest nastawione na indywidualnego pacjenta.

Nasi specjaliści wybierają komórki mezenchymalne konkretnego pochodzenia (adMSC lub WJ-MSC) w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu terapeutycznego w zależności od schorzenia, ogólnego stanu zdrowia oraz wieku pacjenta.

Komórki dawcy (WJ-MSC) są stosowane w przypadku gdy:

  • wynik badania serologicznego w kierunku przebytej albo trwającej infekcji wirusami lub bakteriami pacjenta jest dodatni (materiał zanieczyszczony drobnoustrojami nie może być wykorzystany do namnożenia ze względu na możliwość skażenia laboratorium PBKM)
  • komórki pacjenta mają niski potencjał proliferacyjny (zdolność do namnażania)
  • pacjent ma ponad 55 lat.
  • kiedy terapia wymaga natychmiastowego wdrożenia (brak czasu na pobranie, izolację i namnożenie komórek) .

Jak wygląda procedura?

W przypadku terapii z wykorzystaniem komórek WJ-MSC (dawcy) leczenie można rozpocząć jak tylko pacjent uzyska kwalifikację i przejdzie wymagane badania diagnostyczne. Etapy diagnostyczno-terapeutyczne są powtarzane w zależności od liczby zaplanowanych zabiegów .

 

W przypadku terapii z wykorzystaniem komórek Ad-MSC (własnych) leczenie można rozpocząć, kiedy komórki zostaną pobrane i namnożone, co może trwać do trzech miesięcy. Etapy diagnostyczno-terapeutyczne są powtarzane w zależności od liczby zaplanowanych zabiegów.

Chcesz dowiedzieć się czy kwalifikujesz się do terapii komórkami macierzystymi?